Beth sy'n digwydd gyda'r gwaharddiad posib ar TikTok yn yr UD a gwledydd eraill

TikTok mae hi o ddifrif problemau ac nid ydym yn gwybod sut y mae'n mynd i ddod allan o hyn. Ydy, mae'n swnio'n frawychus iawn ond nid yw am lai. Ac y mae y llywodraeth o Yr Unol Daleithiau yn ystyried gwahardd yr ap yn y wlad, mesur y byddai rhanbarthau eraill hefyd yn ei gymryd i roi stop ar yr hyn y byddent yn ei ystyried fel arf diogelwch. ysbïo o lywodraeth China. Dyma beth sy'n digwydd a dyna fel mae pethau.

Ap nad yw'r UD yn ei hoffi

Mae gan lywodraeth yr UD ei llygad ar TikTok ac nid yw'n mynd i ddod oddi ar yr asyn. Joe Biden, Llywydd y wlad, wedi mynnu Perchnogion Tsieineaidd TikTok i werthu rhan o gyfranddaliadau eu app neu wneud y penderfyniad i wahardd y rhwydwaith cymdeithasol. Yn y modd hwn, maent yn ceisio cynnig mwy o arallgyfeirio i berchnogion y datrysiad hwn, a grëwyd gan ByteDance, sydd ar hyn o bryd yn cronni a dim ond yn yr Unol Daleithiau, mwy na 100 miliwn o ddefnyddwyr.

Er bod yr opsiwn hwn wedi'i ystyried ers tymor Donald Trump, mae'r adroddiadau diweddaraf wedi arwain at ddadl sy'n poeni'r Tŷ Gwyn yn fawr. Ac mae'n bod yr haf diwethaf, mae pobl BuzzFeed datgelwyd eisoes fod y Peirianwyr TikTok yn Tsieina yr oeddent yn ei gael mynediad i ddata defnyddwyr yr Unol Daleithiau, data y gellid, wrth gwrs, ei rannu ag awdurdodau’r wlad Asiaidd pe bai angen. Nid yn unig hynny. Mae ymchwiliadau annibynnol eraill hefyd wedi dod i rybuddio bod y ffordd maen nhw'n casglu data yn llawer mwy "ymosodol" na rhwydweithiau cymdeithasol eraill, hyd yn oed yn caniatáu mynediad i'r ffôn y mae'r app wedi'i osod arno.

Problem sydd, heb amheuaeth, yn poeni'r UD yn fawr hyd at y pwynt o lansio'r wltimatwm newydd hwn i ByteDance. Nid dyma'r mesur cyntaf a gymerwyd yn hyn o beth. Mae'r wlad eisoes wedi gwahardd ei deddfwyr rhag gosod y cymhwysiad ar eu ffonau smart ymlaen llaw, penderfyniad a gymerwyd hefyd gan yr Undeb Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig, Canada a Seland Newydd (yr olaf i wneud hynny), Taiwan, Afghanistan, Pacistan ac India - un o'r gwledydd oedd â'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr ac sydd â'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr ar hyn o bryd y cais yn cael ei wahardd hyd yn oed yn y siop app ar gyfer y dinesydd.

Y sefyllfa mewn trafodaethau

Nid yw ByteDance wedi bod yn araf i ymateb. Yn ôl y cwmni Tseiniaidd, "os yw'r amcan yw amddiffyn diogelwch cenedlaethol, yr is-adran o gyfranddaliadau ddim yn datrys y broblem, ni fyddai newid perchnogaeth (o'r cais) yn gosod unrhyw gyfyngiadau newydd ar fynediad neu lif data."

Yn lle hynny, yr hyn y mae'r cwmni'n mynd i geisio ei wneud yw dod o hyd i ryw fath o gytundeb sy'n sefydlu system amddiffyn ar gyfer defnyddwyr Americanaidd sy'n cael ei reoli gan trydydd parti.

Rhai cyfryngau Maen nhw'n nodi y bydd Prif Swyddog Gweithredol TikTok yr wythnos hon yn mynd i'r Unol Daleithiau i ddod o hyd i bwynt cyffredin a datrys mater a allai gael canlyniadau nad yw'r naill na'r llall, yn ddwfn, eu heisiau. Cawn weld.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.