Carlos Martínez

O SF, CA, ond lle mae'r pysgod a'r cyrs. Ers y gall gofio, mae ei fywyd wedi'i gysylltu â theclynnau. Fel plentyn, cysegrodd ei hun i ddiberfeddu unrhyw fath o ddyfais gyda'r unig genhadaeth o ymchwilio y tu mewn ac edrych yn ofalus ar ei holl gydrannau. Yn ddiweddarach dysgodd roi popeth yn ei le, a phan oedd yn rhaid iddo benderfynu beth i'w wneud â'i fywyd, dysgodd eu trwsio. Ond cymerodd ei lwybr ddargyfeiriad, ac yn awr mae'n gyfrifol am siarad am yr holl ddyfeisiau hynny sy'n ei amgylchynu o ddydd i ddydd. Mae'n parhau i gael hwyl gyda nhw, ond mewn ffordd wahanol.