Sut i Agor Drysau Rhifedd Etifeddiaeth Hogwarts (Symbolau Anifeiliaid).

Sut i agor drysau rhifyddiaeth gydag anifeiliaid yn Hogwarts Legacy

Yn ôl y disgwyl, mae Hogwarts Legacy yn cuddio llawer o gyfrinachau a phosau y bydd yn rhaid inni geisio eu datrys ar ein hantur trwy Hogwarts, ac un o'r cyfrinachau hynny yw'r posau gatiau rhifyddiaeth, rhai drysau sy'n cuddio cistiau gyda gwobrau ac na ellir eu hagor oni bai ein bod yn datrys a pos mathemateg.

Beth yw ystyr y darluniau anifeiliaid?

Fel y mae'n rhaid eich bod wedi'i ddeall, rhaid i'r symbolau anifeiliaid sy'n ymddangos uwchben y drws olygu rhywbeth. Yn wir, ger y drws fe welwch rai trionglau carreg wedi'u cynrychioli gyda'r symbolau “?” a "??" y gallwch ryngweithio â nhw i ddatgelu nifer o'r eiconau sy'n ymddangos uwchben y drws. Ond beth ddylem ni ei wneud?

Y gyfrinach yw bod pob anifail yn cynrychioli rhif, ac er bod yr ateb wedi'i guddio yn un o ystafelloedd y castell, mae ganddo ateb eithaf hawdd mewn gwirionedd. dim ond rhaid i chi cyfrif o 0 i 9 o'r creadur cyntaf ar y chwith i'r un olaf ar y dde. Yn weddill fel a ganlyn:

Sut i agor drysau rhifyddiaeth gydag anifeiliaid Hogwarts Legacy

Sut ydych chi'n agor y drws?

Sut i agor drysau rhifyddiaeth gydag anifeiliaid yn Hogwarts Legacy

Gyda'r creaduriaid wedi'u rhifo eisoes, nawr y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw datrys y pos mathemategol sy'n ymddangos ar y drws. Maen nhw'n ddau driongl sy'n cynrychioli cyfanswm o dri ffigur. Mae pob fertig yn y triongl yn cynrychioli rhif (rhif a gynrychiolir gan rif neu ag anifail) ac mae swm y tri fertig yn arwain at y rhif sydd y tu mewn i'r triongl.

Yr her yw bod yn rhaid inni darganfod gwerth “?” a "??" i ddewis y creadur cywir ar bob fertig. Bydd adio a thynnu syml yn eich helpu i ddarganfod y creadur y mae'n rhaid i chi ei osod yn y trionglau carreg.

Ble i ddod o hyd i ystyr y symbolau

Er bod yr ateb i'r pos symbolau yn eithaf syml, mae'r gêm yn cuddio'r ateb yn un o ystafelloedd y castell. Dim ond i'r Ystafell Ddosbarth Arithmancy, sydd wedi'i lleoli drws nesaf i Anecs Llyfrgell Hogwarts, y bydd yn rhaid i chi fynd. Yno fe welwch bapur lle nodir y gwerthoedd sy'n cynrychioli pob creadur a dynnir ar y drws.

Sawl giât rhifyddeg sydd?

Mae gan y castell cyfanswm o 12 clwyd rhifyddol, felly bydd gennych waith cartref o'ch blaen i ddod o hyd i bob un ohonynt. Beth bynnag, rydyn ni'n eich gadael chi isod gyda lleoliad pob un ohonyn nhw:

  • neuadd y ganolfan
  • oriel wych
  • ystafell ddosbarth hudolus
  • twr cigfran
  • eil ganol
  • grisiau mawreddog
  • sbectol awr
  • twr cyfadran
  • neuadd y gogledd
  • Ystafell fwyta fawr

Dilynwch ni ar Google News