Alfonso de Frutos

นักข่าวและผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ฉันเขียนบทความทุกประเภทมากว่า 15 ปี ในขณะที่ฉันสนุกกับการทดสอบโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ