Isikhokelo sokuthenga izacholo zomsebenzi

Abalandeleli bomsebenzi: isikhokelo sokuthenga

Yeyiphi i-smartband ekufuneka ndiyithenge? Ngowuphi umahluko okhoyo xa uthelekiswa newotshi ekrelekrele? Fumanisa ukuba yeyiphi ibracelet yomsebenzi onokuyithenga kwisikhokelo sethu sokuthenga.