Drita

Unomdla kwizixhobo kunye neteknoloji ukusukela oko wanikwa ipokotho yeTV eneminyaka eli-9. Drita Wayexoxa phakathi kwethisisi yakhe kunye neemviwo ezikhuphisanayo zengcali yezengqondo yangaphakathi, xa ilizwe lobuntatheli betekhnoloji, awayesoloko engumlandeli walo, lankqonkqoza emnyango kwaye latshintsha zonke izicwangciso zakhe. Ibali lonke… usele unokuyicingela. Kangangeminyaka elishumi wayeyinxalenye yesixhobo esibalulekileyo setekhnoloji kunye nekomkhulu e-United States, amava amncedileyo ukuba aqinise edabini, kungekuphela nje kwicandelo leSpanish, kodwa nakwamanye amazwe, esazi yonke into engaphakathi kunye nokuphuma kwayo kunye nendlela eli shishini likhulu. isebenza.