การโฆษณา
วิธีดาวน์โหลดวิดีโอจาก X หรือ Twitter

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอจาก X (เดิมคือ Twitter) เพื่อบันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์

เนื่องจาก Twitter หยุดการเป็น Twitter และกลายเป็น X ที่น่าสงสัยและเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้น มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป...